Vindbaarheid

Wat is vindbaarheid?

Vindbaarheid geeft aan hoe goed jouw content wordt gevonden. En dat is heel belangrijk, want als je fantastische content hebt die niet kan worden gevonden door je doelgroep in de zoekmachines, dan wordt je kans om online te slagen drastisch gereduceerd.

Workshop ReputatieManagement

Zoals je in bovenstaand plaatje van het “Fundament van Online Success” kunt zien, ligt content ten grondslag aan het succes. En “Vindbaarheid” is de eerste pijler van je online succes.

Ik focus me enkel en alleen op Google. Want het gebruik van andere zoekmachines, zoals Bing en DuckDuckGo is in Nederland te verwaarlozen.

Soorten vindbaarheid

In Google worden drie soorten vindbaarheid onderscheiden:

  1. Betaalde advertenties (Google AdWords)
  2. Lokale vindbaarheid
  3. Organische vindbaarheid

Google AdWords is de dienst van Google die je in staat stelt om tegen betaling advertenties aan zoekende Internetters te tonen. Je betaalt dan per keer dat iemand op je advertentie klikt. Deze vorm van vindbaarheid laat ik veelal buiten beschouwing, omdat ik me focus op de overige twee soorten van vindbaarheid..

Bovendien is er een “probleem” voor effectieve inzet van PPC (Pay Per Click) advertising: veel mensen gebruiken een zogenaamde “AdBlocker” of zijn advertentieblind geworden.

Artikelen over vindbaarheid