Fundament van Online Succes

Natuurlijk vereist het opzetten van een online business een goed idee en noeste arbeid, veel noeste arbeid. Want niets komt vanzelf.

Echter, als een bepaald concept eenmaal staat, dan zijn er wel verschillende componenten te onderscheiden die bijdragen aan het online succes. Door aan deze componenten te werken, is de kans op meer klanten, gasten, patiënten (en dus: omzet) groter.

Dit Fundament voor Online Succes is als volgt weer te geven:

Hierin worden de volgende onderdelen onderscheiden:

  1. Content / Content Marketing
  2. Vindbaarheid
  3. Zichtbaarheid
  4. Reputatie

Online succes is feitelijk:

Content x Vindbaarheid x Zichtbaarheid x Reputatie

(ik laat gemakshalve eventuele wegingsfactoren achterwege, het gaat om de idee).

Hoe zoeken mensen op Internet?

Voordat we de diepte induiken, laten we eerst eens kijken hoe mensen op Internet zoeken naar producten en diensten of zorgverlening die ze mogelijk willen afnemen.

Globaal worden hiervoor de volgende stappen (bewust of onbewust) doorlopen:

  1. Zoeken door bepaalde trefwoorden, al of niet met zogenaamde “geografische modifiers” (dat zijn locatie-aanduidingen) in te typen op een zoekmachine (Google in 99% van de gevallen). VINDBAARHEID
  2. Samenstellen soort van “short list” van sites, bedrijven, leveranciers en valideren van de keuze door zoeken naar meer informatie hierover. ZICHTBAARHEID
  3. Onderzoeken van de kwaliteit van de producten of dienstverlening op basis van de mening van anderen. REPUTATIE

Nu snap je ook waarom het “Fundament van Online Succes” op deze wijze is ingedeeld. Want door op de juiste wijze aan die onderdelen te werken, vergroot je je kans op online succes.